چهارشنبه 5 آذر 1399 Wednesday 25 November 2020 9 ربیع‌الثانی 1442

نوشتن طرح توجیهی

نوشتن طرح توجیهی  تایید برای هر سازمانی.

مراحل انجام ساخت یک ساختمان

on . منتشر شده در بلاگ

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

1- خرید خانه کلنگی 

ابتدا با توجه به بودجه سازنده در محلی که حدودا شناخت منطقه ای وجود دارد.یک باب زمین بابر

ویا خانه کلنگی خریداری می شودویا قرارداد مشارکت ساخت بامالک خانه کلنگی عقد می شود.

2-اخذ جواز ساخت

ابتدا  مدارک مالکیت ودرخواست صدور جوازساخت به شهرداری منطقه ذیربط ارائه ومیزان تراکم ومقررات ساخت استعلام

می شود.سپس به دفاتر فنی مجوزدارمعرفی و نقشه های پلان معماری ،پلان سازه ومحاسبات ساختمان تهیه و پلانهای امضا

شده فوق بهمراه قبوض پرداختی  کلیه عوارض وقیود متعلقه ( بیمه ومالیات ونوسازی وحق نظارت وغیره ) و

رزومه مهندسین محاسب ومعمار توسط مالک به شهرداری منطقه ارائه تا پس از بررسی ها جواز تخریب ونوسازی

صادرگردد.زمان مجازجواز قوق معمولا دوسال می باشد درجواز تحویلی خدود وصغوربناوناظر پروژه مشخص می گردد.

3- تخریب ساختمان

از بالاترین نقطه شروع وابتدا سقف سپس دیوارها توسط کارگران تخریب می شوند.ابزارها عبارتند از

پتک،کلنگ،تیشه،دیلم وبیل.تخریب اسکلت قلزی با جوش برشی انجام می شود.درصورتیکه نیاز به

تفکیک آجرهای سالم نباشد وفتی به دیوارهای طبقه دوم برسند جهت تخریب می شود از لودر هم استفاده

کرد.جمع آوری نخاله توسط بابکت ویا بیم ویا لودر وحمل نخاله توسط کامیون انجام می شود.

4- گودبرداری

پس از آنکه تخریب خانه کلنگی انجام ویا زمین خریداری شده تسطیح شد نوبت گودبرداری می رسد.

به این منظورمجددا هماهنگی لازم با شهرداری انجام ووقت گودبرداری با پیمانکار ذیربط نیز تاییم

می شود.معمولا گودبرداری در انتهای شب صورت می گیرد تا ماشین آلات سنگین نظیر اودر وکامیون

بتوانند در سطح شهر تردد کنند.قبل از شروع گودبرداری نقشه ها بررسی وعمق ومقصد گود با توجه

نقشه ونظر ناظر مشخص می گردد.همچنین لزوم استفاده از شمع محافظ دیوارهای جانبی همسایگان

بززسی واتخاذ تصمیم می شود .سپس عملیات برداشت عمقی خاک وحمل نخاله آغاز می شود.ودر صورت

 نیاز، شمع محافظ نصب می گردد.دراثنای گودبرداری لودر ابتدا در یک جهت طولی ودر انتهای عملیات در

 جهت عکس به حفاری وصافکاری می پردازد یا یک گود همتاز ایجاد شود.

 5- اجرای فونداسیون وچاله آسانسور

پس از گودبرداری ورسیدن به سختی مورد نظر اقدام به تسطیح زمین وپاک کردن آن از نخاله هامی شود.

سپس با گج وریسمان مطابق نقشه فونداسیون طرح آکس بندی روی زمین پیاده می شود.آنگاه توسط بلوک ویا آجر،

 قالبهای فونداسیون برپا شده وتوسط خاک ریزی در پشتشان این قالبها محکم می شوند.سپس درکف نوارهایی که جهت

نصب پی پیش بینی شده حدود 10 سانتی متر بتون مگر ریخته می شود.دراین بتون از 150 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب

بتون استفاده  می شود.حال زمان چینش شبکه مش  آرماتورهای پی متشکل از میلگردهای طولی وخاموتهای عرضی و

میلگردهای پیچدارنگهدارنده صفحه ستون (اسکلت قلزی) ویا ریشه های میلکردهای انتظار) نصب میگرد ند

برای چاله آسانسود شبکه مش جداگانه ای بسته وجهت جلوگیری از نفوذ بتن مش در چاله ویا برعکس ،دور تا دور چاله

را با قالبهای قلزی قالب بندی می کنند.نکته مهم در نصب آرماتورهای پی این است که به منظور جلوگیری از جابه جا شدن

میلگردها بایستی آنها را با مفتول به خاموتها ببندند.معمولااین مفتولها یک در میان وزیگزاک بسته می شوند.همچنین

 بین کف ودیواره پی با میلگردها ی مش حداقل 5/2سانتی متر فاصله می گذارند تا بتون بتواند کاملا

آرماتورها را بپوشاند.سپس کل کار به رویت ناظر رسیده ومجوز بتن ریزی پی وچاله آسانسور اخذ می گردد.

 6-بتن ریزی پی

در این مرحله در صورت مساعد بودن هوا(گرما وسرمای غبرمتعارف وبارندگی در گیرش ومقاومت بتن تاثیرمنفی

 زیادی می گذارند) عملیات بتن ریزی پی آغاز می شود.باید به گونه ای هماهنگ شود که بتن کل شالوده بدون فاصله

 زمانی زیاد که منجر به دوگانگی گیرش بتن وعدم پیوستگی آن می شود اتفاق نیفتد.معمولا برای کارهای ک.چک بتن

درکارکاه محلی مجاور ساختمان وبا نظارت ناظر بصورت دستی توسط کارگران تولید .مصرف می شود.جهت رعایت

نسبت اختلاط دانه بند یها وسیمان طبق طرح وبا نظارت مهندس ناظر معمولا از قوطی های حلب روغن 20 لیتری یا

مشابه به منظور پیمانه کردن درست استفاده می شودوبتن تولیدی بایستی در میکسر دستی خوب مختلط شود وبه

 موقع استفاده شود.ضمنا به منظور خروج هوا از بتن لازم است بتن مصرف شده قبل از گیرش ویبره ویکنواخت شود.

در کارهای متوسط وبزرگ بتن موردنیاز به کارگاههای بتن سازی سفارش داده شده وتوسط تراک میکسر سر کار

حمل ومصرف می شود.در این مورد نیز نباید بین حضور تراک میکسرها در سرکار فاصله زیادی بیفتد.

پس از پایان بتن ریزی تا سه روز به فاصله چند ساعت ،بتن فونداسیون را آب می دهند تا در اثر تبخیر آب بتن

عارضه ترک خوردگی وکاهش مفاومت بتن اتفاق نیفتد.

اجرای اسکلت( نصب ستونها وتیرها) -7

تیرآهنهای اسکلت فلزی ومیلگردهای اسکلت بتنی  مطابق نیاز طرح تهیه وشبانه با تریلر به محل خمل وتخلیه       

می شوند.در مورد سازه فلزی ابتدا توسط جوشکار پایه های اتصالات تیر به ستون،ستون به ستون وتیر به تیر       

 روی شاخه هادر کف محوطه جوش داده می شوند.همچنین اگر طبق طرح نیاز به تیرآهن دوبل ویا پلیت تقویتی باشد   

جوشکاری این موارد نیز روی زمین انجام می شود.سپس با نظارت ناظر ،شاخه های آماده شده توسط جرثقیل علم     

شده وپس از تراز بندی روی بیس پلیتها جوش داده می شوند.مرحله بعدی بالا بردن تیرها وجوش دادن آنها بصورت

 مفصلی یا گیرشی طبق طرح در محل مربوطه می باشد.سپس قوطی های بادبندها در دهانه های مربوطه جوش داده

 می شونددر مورد اسکلت بتنی آرماتورهای انتظار برآمده از پی با میلگردهاوخاموتهای جدید متصل وشکل اولیه

ستونهای ظبقه همکف را ایجاد می کنند سپس این ستونهای فولادی قالب بندی وبتن ریزی کی شوند تا طی چند روز

پروسه گیرش کامل بتن طی شده وستونهای بتن آرمه در طبقه هم کف ایجاد شوند. سپس قالبها را باز می کنند .

. 8-اجرای تیرچه وبلوک                                                         

در اسکلت فلزی امکان نصب تیرچه ها در سقف کلیه طبفات فراهم شده ولی در اسکلت بتنی قالب بندی تیرهای طبقه

اول با نصب تیرچه های این طبقه همزمان انجام می شود .ستونها ی یک طبقه بالاتر وسپس تیرها وتیرچه های

طبقه های بعدی تدریجا وپس از  گیرش بتن هر مرحله وجمع آوری وانتقال  قالبها صورت می گیرد.نکته حائز اهمیت

در مورد نصب تیرها در اسکلت بتنی استفاده از شمع های محافظ زیر استراکچر تیر می باشد .این شمع ها مانع از

کمانش تیر وموجب گیرش تراز بتن تیر می شوند.تیرچه ها معمولا دونوعند :نوع تیرچه بتنی ونوع تیرچه

 فلزی(کرومیت). تیرچه ها را به فاصله بلوکها از هم قرار داده وبینشان بلوکهای سفالی،یونولیتی ویابلوک مجوف

سیمانی قرار می دهند.در صورتیکه تیرچه بتنی (یا سفالی) باشد برای پیش گیری از کمانش آن تحت بار مرده

سقف قبل از بتن ریزی بایستی زیر تیرچه ها شمع بندی شود.در مورد اسکلت بتنی آرماتوربندی تیرهای طبقه

با نصب تیرچه هاتوام انجام وبتن ریزی برای کل سقف یکپارچه انجام می شود.البته در هر دو نوع اسکلت قبل از بتن ریزی

سقف روی تیرچه وبلوکها از میلگردهای بدون عاج 6میلیمتری که میلگرد حرارتی نام دارد بصورت عمود بر مسیر

 تیرچه ها ودر فواصل معین استفاده می کنند.ضمنا جهت اتصال دوتیرچه ویا تیرچه وتیر از میلکرد ممان منفی

استفاده می شوددر مورد اسکلت فلری ،میلگرد پایین  تیرچه های فلزی به بال پایینی تیرفلزی جوش می شوند.در

هردو نوع تیرچه اگر فاصله دهانه بیش از 4 متر باشد باید از کلاف عرضی برای تفویت تیرچه ها وپیشگیری از

کمانش آنها استفاده شود.                                                                                                             

9- بتن ریزی سقفها

روش بتن ریزی مشابه بند 6 می باشد.با این تفاوت که کل سقفهای اسکلت فلزی حاوی تیرچه های فلزی به

یکباره بتن ریزی می شود ولی دربقیه حالتها سقف به سقف وتدریجی.

7- نصب دیوارها و تیغه ها

معمولا دیوارها وتیغه های همکف با آجر معمولی وبقیه طبقات با آجر سفالی ویا بلوک سیما نی انجام می شود.قاعده

کار آنست که دیوارهای خارجی با قطر 22 سانتی متر یا بیشتر وتیغه های داخلی با قطر 11 سانتی متر اجرا می شوند.

 10- اجرای کانال کشی کولر

معمولا کانالهای کولر بعد از دیوار کشی وقبل از هر نوع سفت کاری تهیه ونصب می گردد

11- لوله کشی آب وگازوفاضلاب

لوله های فاضلاب قبل از کف سازی وگچ کاری انجام می شود زیرا جهت نصب این لوله ها نیازبه کنده کاری در سقف وبصورت موردی در دیوارها می باشد.نصب ابن لوله ها باید در مسیرهایی انجام شود که امکان پوشش کامل آن مقدور باشد وبه لحاظ آیین نامه ای نصب لوله های قاشلاب در بطن دیوار کجاز نمی باشد.لوله های گازوآب در این مرحله یا بعد از سفت کاری انجام می شود.

12 -نصب چارجوب درها و سفت کاری دیوارها

منظور از سفت کاری کشیدن یک لایه گچ وخاک روی آجر د یوار ها جهت زیرسازی گچ می باشد.

 13-سیم کشی برق

در این مرحله مسیرهای خرطومیها روی دیوارها با شیارزنی کم عمق ایجاد ومحل نصب کلید وپریزها نیز بیشتر شکافته شده با کمک گج لوله ها وکلید پریزها در مواضع خود محکم می شوند.برای هر واحد حداقل یک لوله کابل برق ویک لوله سیم تاقنی یا اف اف اختصاص می یابد.معمولا از محل جعبه کنتورها تا اولین طبقه لوله ها در یک ریف عمودی منظم نصب نی شوند.

 14-رابیتس سقفها وگچ کاری

برای ایجاد آرک اوپن آشپزخانه وتزیینات دیگر ،در زیر سقفها عملیات رابیتس کاری وزیرسازی آرکها انجام سپس سفیدکاری سقفها ودیوارها که به نازک کاری نیز موسومند آغاز می شود.معمولا روی گچ وخاک ابتدا گچ کشته زده وماله کشی می شود سپس با گچ مرده پرداخت می گردد. کاریومراحل بعدی بصورت دیل ادامه می یابد.

 15- عایق بندی بندی وشیب بندی حمام وتوالت

16- کف سازی ونصب قرنیزهاوسنگ پله ها

 17-کاشیکاری حمام وآشپزخانه 

 18-نصب کابینت آسانسور   

19 - شیب بندی و اسفالت یا ایزوگام پشت بام

20- نصب چارچوب پنجره ها و سنگ نما   

 21- نصب در وپنجره 

22-نصب  پکیج گرما یشی وکلید پریزها    

23- نصب کابینت وکنتورها

 24-رنگ راهروها وواحدها

25-نظافت کلی ساختمان وحمل نخاله ها به بیرون از آ ن

خدمات ما

 • محاسبه سود هرگونه وام +

  محاسبه سود هر گونه وام و سپرده بانکی توسط فرمول ساده مشهدوام  
 • اخطار از تلفن بانک استفاده نکنید +

  بانک ها طی سال های اخیر با تبلیغات گسترده از راه اندازی و گسترش خدمات تلفنبانک شان خبر می دهند
 • روش تشکیل صندوق خانوادگی +

  یکی از کاربران بانکی بانام احسان رئوفی مطلبی را برای مار ارسال داشته که با هم می خوانیم:
 • ضمانت نامه بانکی (هرگونه سوال ) +

  ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم
 • 69 نکته امنیتی استفاده از خودپرداز +

  به گزارش بانکی دات آی آر، بانک ملی 69 نکته زیر را برای استفاده صحیح از خودپرداز در سایت رسمی
 • 1
 • 2
 • 3

خدمات ما

 • مشاوره اخذ وام میلیاردی با طرح توجیهی برج سازی +

 • اشخاص حقیقی(کسبه) +

  (( مدارک مورد نیاز برای شرکتها و اشخاص حقیقی )) کلیه اشخاص حقیقی بنا به درخواست و نیاز خود میتوانند تا 70%
 • اشخاص حقوقی(شرکتها) +

  (( مدارک مورد نیاز برای شرکتها و اشخاص حقوقی )) مدارک شناسائی شرکت : _ درخواست کتبی همراه با آدرس و تلفنهای مربوطه.
 • نحوه قیمت گذاری املاک +

  فرمت نسبی و تقریبی قیمت گذاری املاک برای پرداخت تسهیلات متاسفانه قریب به اتفاق اشخاصی که در خواست تسهیلات میدهند
 • وام خرید مسکن +

  وام بلند مدت خرید مسکن وام خرید مسکن تا سقف 500 میلیون تومان با اقساط 36 الی 96 ماهه با
 • 1
 • 2
 • 3

ارتباط با ما

راه های ارتباط با مشهدوام

 تلفن های تماس  09151670014--09153158062

ایمیل :                     mashhadtower@gmail.com 

نظرات کاربران سایت

 • محمدرضا حسینی

  عالی بود خیلی استفاده کردم از مطالب مفیدتون
 • صادق علمی

  ممنون از زحماتتون جناب مهندس
 • حسین خالقی

  ممنون از مشاورتون عالی بود بدرد من که خیلی خورد
 • 1
 • 2
 • 3